Poradnia neurologiczna dla dorosłych zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego

BÓLE GŁOWY
Ból głowy jest jedną z najczęstszych przyczyn niedyspozycji w pracy. Uporczywe, nawracające bóle głowy u pacjentów cierpiących na migrenę oraz inne typy bólów głowy stanowią poważny problem utrudniający codzienne funkcjonowanie.
Migrenowe bóle głowy występują głównie u kobiet. To często jednostajny, pulsujący i bardzo silny ból, często nie reaguje na leki przeciwbólowe.
W przypadku, gdy bóle występują bardzo często – do kilkunastu dni w miesiącu, utrudniają prowadzenie normalnego życia, rozważane jest leczenie profilaktyczne polegające na codziennym zażywaniu leków.
Na świecie od kilkunastu lat w leczeniu migrenowych bólów głowy stosowana jest także toksyna botulinowa.
Jest to najskuteczniejsza metoda leczenia migreny przewlekłej. W Polsce stosowana jest od kilku lat. Skuteczność leczenia oceniana jest wysoko – złagodzenie oraz uregulowanie częstości migrenowych bólów głowy, występuje u mniej niż połowy pacjentów.
Leczenie w poradni neurologicznej obejmuje:
BÓLAMI GŁOWY
- migrenowymi bólami głowy,
- napięciowymi bólami głowy,
- neuralgią nerwu trójdzielnego,
- klasterowymi bólami głowy,
- migreną przewlekłą,
PADACZKĄ, ZABURZENIAMI DRGAWKOWYMI
Padaczką, zaburzeniami drgawkowymi
CHOROBĄ PARKINSONA, ZABURZENIAMI UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO
Chorobą Parkinsona, zaburzeniami układu pozapiramidowego
CHOROBĄ ALZHEIMERA, ZESPOŁY OTĘPIENNE
Chorobą Alzheimera, zespoły otępienne
NASTĘPSTWAMI CHORÓB NACZYNIOWYCH MÓZGU
- następstwami chorób naczyniowych mózgu
- udar mózgu,
- przejściowe niedotlenienie mózgu,
NASTĘPSTWAMI URAZÓW GŁOWY
Następstwami urazów głowy
NOWOTWORAMI MÓZGU, RDZENIA KRĘGOWEGO
Nowotworami mózgu, rdzenia kręgowego
ZESPOŁAMI BÓLOWYMI KORZENIOWYMI KRĘGOSŁUPA
Zespołami bólowymi korzeniowymi kręgosłupa
CHOROBAMI POŁĄCZEŃ NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH
Chorobami połączeń nerwowo-mięśniowych (miastenia, polineuropatia)
ZAWROTAMI GŁOWY, ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI
Zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi
CHOROBAMI DEMIENILIZACYJNYMI, M.IN. STWARDNIENIE ROZSIANE
Chorobami demienilizacyjnymi, m.in. stwardnienie rozsiane
SCHORZENIAMI DOTYCZĄCYMI RDZENIA KRĘGOWEGO
Schorzeniami dotyczącymi rdzenia kręgowego
OBJAWAMI USZKODZENIA ORAZ CHOROBY NERWÓW CZASZKOWYCH
Objawami uszkodzenia oraz choroby nerwów czaszkowych ( uszkodzenie obwodowe nerwu twarzowego, nerwu trójdzielnego)
Przyjęcia pacjentów po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej.