Poradnia neurochirurgiczna zajmuje się leczeniem chirurgicznym schorzeń układu nerwowego

Leczenie w poradni neurochirurgicznej obejmuje:
GUZY PIERWOTNE I PRZERZUTOWE MÓZGU, RDZENIA KRĘGOWEGO I KRĘGOSŁUPA
Guzy pierwotne i przerzutowe mózgu, rdzenia kręgowego i kręgosłupa
LECZENIE OPERACYJNE MALFORMACJI NACZYNIOWYCH MÓZGU
Leczenie operacyjne malformacji naczyniowych mózgu
LECZENIE OPERACYJNE NEURALGII NERWU TRÓJDZIELNEGO I INNYCH KONFLIKTÓW NERWOWO – NACZYNIOWYCH
Leczenie operacyjne neuralgii nerwu trójdzielnego i innych konfliktów nerwowo – naczyniowych
WODOGŁOWIE
Wodogłowie
URAZY CZASZKOWO - MÓZGOWE
Urazy czaszkowo - mózgowe
URAZY KRĘGOSŁUPA
Urazy kręgosłupa
LECZENIE DYSKOPATII I CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ KRĘGOSŁUPA
Leczenie dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
ZŁAMANIE OSTEOPOROTYCZNE – PRZEZSKÓRNA WERTEBROPLASTYKA
Złamanie osteoporotyczne – przezskórna wertebroplastyka
ZESPOŁY CIEŚNI: KANAŁU NADGARSTKA I ROWKA NERWU ŁOKCIOWEGO
Zespoły cieśni: kanału nadgarstka i rowka nerwu łokciowego