Badania diagnostyczne obejmujące schorzenia układu sercowo-naczyniowego oraz nerwowego

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
BADANIE EKG
Badanie EKG
BADANIE EEG – ELEKTROENCEFALOGRAM
Badanie EEG – elektroencefalogram - licencja EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
BADANIE USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH
Badanie USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
BADANIE ECHO SERCA
Badanie ECHO serca
BADANIE PRZESIEWOWE BEZDECHU SENNEGO
Badanie przesiewowe bezdechu sennego
BADANIE VNG – VIDEONYSTAGMOGRAFIA
Badanie VNG – videonystagmografia – próby położeniowe
HOLTER EKG
Holter EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY ABPM
Holter ciśnieniowy ABPM